Vyhrazené stání pro invalidy s registrační značkou

zpět na seznam

Vyhrazené stání pro invalidy s registrační značkou (bez uvedení RZ) v rámci ZPS

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
05.07.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(957.3 KB)

DXF
(144.6 KB)

GML
(242.1 KB)

SHP
(157.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(954.4 KB)

DXF
(107.6 KB)

GML
(207.2 KB)

SHP
(163.6 KB)