Cyklistická doprava - značky

zpět na seznam

Cyklistická doprava - značky

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
08.01.2021 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(408.9 KB)

DXF
(54.2 KB)

GML
(94.5 KB)

SHP
(49.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(405.8 KB)

DXF
(43.5 KB)

GML
(85.0 KB)

SHP
(48.7 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(311.0 B)