Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
05.07.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(344.1 KB)

DXF
(34.7 KB)

GML
(71.1 KB)

SHP
(41.4 KB)

WGS 84

GeoJSON
(342.3 KB)

DXF
(28.1 KB)

GML
(65.6 KB)

SHP
(40.9 KB)