Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
19.09.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(342.7 KB)

GML
(71.6 KB)

SHP
(41.8 KB)

WGS 84

GeoJSON
(340.9 KB)

GML
(66.2 KB)

SHP
(41.3 KB)