Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
17.05.2021 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(348.2 KB)

GML
(73.2 KB)

SHP
(42.7 KB)

WGS 84

GeoJSON
(346.3 KB)

GML
(67.7 KB)

SHP
(42.3 KB)