Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
30.03.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(342.9 KB)

GML
(71.7 KB)

SHP
(41.6 KB)

WGS 84

GeoJSON
(341.0 KB)

GML
(66.3 KB)

SHP
(41.1 KB)