Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
04.01.2023 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(411.1 KB)

GML
(86.2 KB)

SHP
(50.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(409.0 KB)

GML
(79.7 KB)

SHP
(49.8 KB)