Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.02.2021 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(347.6 KB)

GML
(73.1 KB)

SHP
(42.6 KB)

WGS 84

GeoJSON
(345.7 KB)

GML
(67.6 KB)

SHP
(42.1 KB)