Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
01.06.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(406.9 KB)

GML
(85.0 KB)

SHP
(49.5 KB)

WGS 84

GeoJSON
(404.7 KB)

GML
(78.6 KB)

SHP
(48.9 KB)