Parkovací automaty

zpět na seznam

Parkovací automaty v zónách placeného stání hl. m. Prahy

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
16.06.2021 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(345.7 KB)

DXF
(35.0 KB)

GML
(72.8 KB)

SHP
(42.5 KB)

WGS 84

GeoJSON
(343.8 KB)

DXF
(28.3 KB)

GML
(67.3 KB)

SHP
(42.0 KB)