Hluková mapa automobilové dopravy - noc

zpět na seznam

Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v Praze pro denní a noční dobu- deskriptor LnHluková pásma po 5 dB.Hodnota DB_LO udává dolní hranici intervalu, hodnota DB_HI udává horní hranici intervalu.Stav 2010

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
29.03.2022 02:00:00

S-JTSK

DXF
(31.8 MB)

GML
(27.5 MB)

SHP
(24.2 MB)

WGS 84

DXF
(41.1 MB)

GML
(37.8 MB)

SHP
(36.2 MB)