Klad mapových listů 1:10000

zpět na seznam

klad mapových listů 1:10000

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
31.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(8.5 KB)

DXF
(9.5 KB)

GML
(2.0 KB)

SHP
(2.0 KB)

WGS 84

GeoJSON
(8.4 KB)

DXF
(9.8 KB)

GML
(2.6 KB)

SHP
(2.3 KB)