Klad mapových listů 1:5000

zpět na seznam

klad mapových listů 1:5000

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
31.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(339.8 KB)

DXF
(20.4 KB)

GML
(36.5 KB)

SHP
(25.2 KB)

WGS 84

GeoJSON
(338.5 KB)

DXF
(34.0 KB)

GML
(67.2 KB)

SHP
(47.0 KB)