Změny územního plánu - vymezení změn

zpět na seznam

Změny územního plánu - vymezení změn dle schváleného zadání

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
02.12.2020 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(9.2 MB)

GML
(2.7 MB)

SHP
(2.0 MB)

WGS 84

GeoJSON
(9.0 MB)

GML
(2.1 MB)

SHP
(2.0 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(1013.8 KB)

XLS
(1.8 MB)