Záplavové území ( Q5 )

zpět na seznam

Záplavová čára pro průtok 1770 m3/s ( Q5) pod soutokem.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
07.02.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(5.1 MB)

DXF
(1.8 MB)

GML
(1.5 MB)

SHP
(1.1 MB)

WGS 84

GeoJSON
(5.0 MB)

DXF
(1.4 MB)

GML
(1.1 MB)

SHP
(1.1 MB)