Systém městské zeleně - základní plochy zeleně

zpět na seznam

Základní plocha zeleně je základní prostorovou (skladebnou) jednotkou systému zeleně sídla. Je část prostoru, v níž převládá některá z hlavních funkcí zeleně, jejíž projevy jsou v základní ploše homogenní.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(246.3 KB)

GML
(72.3 KB)

SHP
(53.2 KB)

WGS 84

GeoJSON
(238.7 KB)

GML
(56.0 KB)

SHP
(53.6 KB)