Ortofotomapa Prahy - poslední snímkování - mimovegetační (pixel 5 cm)

zpět na seznam

Barevná mimovegetační ortofotomapa Prahy. Rozlišení je 5 cm/px Datum snímkování: 20.3.2022 a 21.3.2022

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
23.08.2022 02:00:00

S-JTSK

Prah_2-1-41 JGW (74.0 B)