Vrstevnice 2 m

zpět na seznam

Vrstevnice jsou vygenerované z Digitálního modelu terénu 2018. Vrstevnicový plán odpovídá obsahem a přesností úrovni map 1:5000.Přesnost cca 1m.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (hribal@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
06.02.2019 01:00:00

S-JTSK

GML
(99.0 MB)

SHP
(69.5 MB)

WGS 84

GML
(75.6 MB)

SHP
(71.0 MB)