Systém městské zeleně - vegetační prvky - linie

zpět na seznam

Vegetační prvek je základní prostorotvorná složka díla zahradní či krajinářské tvorby. Vegetační prvek je určen fyziognomií (vzhledem), prostorovým uspořádáním rostlin a způsobem pěstování.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
06.05.2022 02:00:00

WGS 84

S-JTSK

Celá Praha
Celá Praha
Celá Praha
Celá Praha
Celá Praha
Celá Praha
Celá Praha
Celá Praha
Celá Praha