Základní mapa 1: 25 000 - symboly

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, kartografické zobrazení vybraných prvků polohopisu

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
08.04.2020 02:00:00

S-JTSK

GML
(90.1 KB)

SHP
(63.0 KB)

WGS 84

GML
(71.8 KB)

SHP
(62.5 KB)