Základní mapa 1: 25 000 - symboly

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, kartografické zobrazení vybraných prvků polohopisu

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
04.02.2020 01:00:00

S-JTSK

GML
(89.0 KB)

SHP
(62.2 KB)

WGS 84

GML
(70.9 KB)

SHP
(61.8 KB)