Základní mapa 1: 25 000 - symboly

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, kartografické zobrazení vybraných prvků polohopisu

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (setkova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
06.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GML
(94.2 KB)

SHP
(66.0 KB)

WGS 84

GML
(74.3 KB)

SHP
(65.5 KB)