Významné vyhlídkové body

zpět na seznam

Významné vyhlídkové body

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
11.08.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(82.4 KB)

DXF
(15.7 KB)

GML
(20.7 KB)

SHP
(13.3 KB)

WGS 84

GeoJSON
(82.0 KB)

DXF
(14.1 KB)

GML
(19.3 KB)

SHP
(13.1 KB)