Významné vyhlídkové body

zpět na seznam

Významné vyhlídkové body

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
03.05.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(102.0 KB)

DXF
(15.5 KB)

GML
(20.6 KB)

SHP
(13.0 KB)

WGS 84

GeoJSON
(101.6 KB)

DXF
(14.0 KB)

GML
(19.3 KB)

SHP
(12.7 KB)