Významné vyhlídkové body

zpět na seznam

Významné vyhlídkové body

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
05.04.2019 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(137.8 KB)

DXF
(17.5 KB)

GML
(26.7 KB)

SHP
(16.4 KB)

WGS 84

GeoJSON
(137.2 KB)

DXF
(15.5 KB)

GML
(25.1 KB)

SHP
(16.2 KB)