Protihlukové valy

zpět na seznam

Protihlukové valy mají charakter sypaného zemního valu a byly zbudovány převážně se záměrem akustické ochrany, jejich účinnost je dána zejména jejich výškou a konfigurací okolního terénuStav 2019

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
27.01.2020 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(109.3 KB)

DXF
(37.7 KB)

GML
(34.5 KB)

SHP
(25.0 KB)

WGS 84

GeoJSON
(106.9 KB)

DXF
(29.5 KB)

GML
(27.3 KB)

SHP
(25.0 KB)