Hluková mapa automobilové dopravy - den

zpět na seznam

Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v Praze pro denní a noční dobu- deskriptor LdHluková pásma po 5 dB.Hodnota DB_LO udává dolní hranici intervalu, hodnota DB_HI udává horní hranici intervalu.Stav 2010

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
29.03.2022 02:00:00

S-JTSK

DXF
(32.4 MB)

GML
(27.8 MB)

SHP
(24.5 MB)

WGS 84

DXF
(41.7 MB)

GML
(38.3 MB)

SHP
(36.7 MB)