Velkoobjemové kontejnery

zpět na seznam

Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
16.06.2021 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(27.8 MB)

GML
(4.0 MB)

SHP
(1.9 MB)

WGS 84

GeoJSON
(27.7 MB)

GML
(3.8 MB)

SHP
(1.9 MB)