Velkoobjemové kontejnery

zpět na seznam

Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
15.01.2021 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(26.7 MB)

GML
(3.4 MB)

SHP
(1.4 MB)

WGS 84

GeoJSON
(26.6 MB)

GML
(3.2 MB)

SHP
(1.4 MB)