Velkoobjemové kontejnery

zpět na seznam

Umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
30.03.2020 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(23.9 MB)

GML
(3.0 MB)

SHP
(1.3 MB)

WGS 84

GeoJSON
(23.8 MB)

GML
(2.9 MB)

SHP
(1.3 MB)