Záplavové území 2013

zpět na seznam

Hranice rozlivu - povodeň 2013

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
31.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(1.2 MB)

DXF
(418.3 KB)

GML
(381.2 KB)

SHP
(276.4 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1.2 MB)

DXF
(314.3 KB)

GML
(284.8 KB)

SHP
(276.8 KB)