Uliční úseky TSK včetně zatřídění komunikací

zpět na seznam

Uliční úseky TSK včetně zatřídění komunikací

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
03.04.2023 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(31.9 MB)

GML
(6.6 MB)

SHP
(4.8 MB)

WGS 84

GeoJSON
(31.7 MB)

GML
(5.9 MB)

SHP
(4.9 MB)

Doplňující tabulky

CSV
(44.0 B)

Doplňující tabulky

CSV
(1.2 KB)