Protipovodňová ochrana

zpět na seznam

Objekt (zařízení) protipovodňové ochranyzáplavového území Vtavy a Berounky

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
06.02.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(151.4 KB)

DXF
(43.4 KB)

GML
(43.0 KB)

SHP
(31.2 KB)

WGS 84

GeoJSON
(149.1 KB)

DXF
(34.5 KB)

GML
(35.6 KB)

SHP
(31.1 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(83.0 B)