Protipovodňová ochrana

zpět na seznam

Objekt (zařízení) protipovodňové ochranyzáplavového území Vtavy a Berounky

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (petrova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
31.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(151.4 KB)

DXF
(43.4 KB)

GML
(43.0 KB)

SHP
(31.2 KB)

WGS 84

GeoJSON
(149.1 KB)

DXF
(34.5 KB)

GML
(35.5 KB)

SHP
(31.1 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(83.0 B)