Velká rozvojová území (územní plán)

zpět na seznam

Velká rozvojová území (územní plán). Pro VRÚ bude pořízena podrobnější územně plánovací domkumentace nebo územně plánovací podklad v rozsahu celého VRÚ nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem ÚP.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
14.05.2021 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(127.4 KB)

DXF
(51.4 KB)

GML
(40.9 KB)

SHP
(29.9 KB)

WGS 84

GeoJSON
(123.4 KB)

DXF
(40.7 KB)

GML
(32.2 KB)

SHP
(30.6 KB)