Velká rozvojová území (územní plán)

zpět na seznam

Velká rozvojová území (územní plán). Pro VRÚ bude pořízena podrobnější územně plánovací domkumentace nebo územně plánovací podklad v rozsahu celého VRÚ nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem ÚP.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
19.12.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(117.4 KB)

DXF
(46.5 KB)

GML
(37.6 KB)

SHP
(27.8 KB)

WGS 84

GeoJSON
(113.8 KB)

DXF
(36.9 KB)

GML
(29.8 KB)

SHP
(28.4 KB)