PanGeo

zpět na seznam

Vrstva PanGeo zobrazuje území náchylné k svahovým a povrchovým nestabilitám na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na základě časové řady satelitních radarových dat a dostupných archivních geologických dat v roce 2013. Vrstva je výsledkem projektu „PanGeo: Enabling Access to Geological Information“, www.pangeoproject.eu, Analýza byla provedena v roce 2013 na základě různých zdrojů dat: "Radarová metoda PSI" z časové řady mezi léty 1992 až 2005; "Terénní měření" z databází ČGS, poslední aktualizace z roku 2013; "Archivní a převzaté potenciální nestability" z databází ČGS, poslední aktualizace 2013.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
29.03.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(464.9 KB)

GML
(144.5 KB)

SHP
(98.5 KB)

WGS 84

GeoJSON
(452.9 KB)

GML
(108.3 KB)

SHP
(102.6 KB)