Opěrné zdi

zpět na seznam

Opěrné zdi nebyly zbudovány s prvořadým záměrem akustické ochrany, ale souvisejí s tělesem komunikace a mají negativní vliv na akustickou situaci (odraz na odvrácenou stranu komunikace)Stav 2011

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
13.02.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(77.7 KB)

DXF
(25.1 KB)

GML
(23.4 KB)

SHP
(17.4 KB)

WGS 84

GeoJSON
(76.7 KB)

DXF
(20.8 KB)

GML
(19.6 KB)

SHP
(17.2 KB)