Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (stabilizované) - body (územní plán)

zpět na seznam

Plán využití ploch (územní plán) - pevná značka v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje umístění "podměrečné" funkční plochy o rozloze menší než 2500 m2 v rámci jiné funkční plochy. Grafická značka symbolizuje těžiště umístění podměrečné funkční plochy.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
16.06.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(64.3 KB)

DXF
(17.0 KB)

GML
(16.0 KB)

SHP
(22.6 KB)

WGS 84

GeoJSON
(63.8 KB)

DXF
(15.1 KB)

GML
(14.5 KB)

SHP
(22.8 KB)