Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (stabilizované) - body (územní plán)

zpět na seznam

Plán využití ploch (územní plán) - pevná značka v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje umístění "podměrečné" funkční plochy o rozloze menší než 2500 m2 v rámci jiné funkční plochy. Grafická značka symbolizuje těžiště umístění podměrečné funkční plochy.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
21.02.2023 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(64.3 KB)

DXF
(17.0 KB)

GML
(16.0 KB)

SHP
(9.2 KB)

WGS 84

GeoJSON
(63.8 KB)

DXF
(15.1 KB)

GML
(14.5 KB)

SHP
(9.0 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(1.4 KB)