Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (stabilizované) - body (územní plán)

zpět na seznam

Plán využití ploch (územní plán) - pevná značka v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje umístění "podměrečné" funkční plochy o rozloze menší než 2500 m2 v rámci jiné funkční plochy. Grafická značka symbolizuje těžiště umístění podměrečné funkční plochy.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
07.12.2021 01:00:00

S-JTSK

SHP
(8.9 KB)

WGS 84

SHP
(8.7 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(1.4 KB)