Okrsky Městské policie Praha

zpět na seznam

Okrsky Městské policie Praha

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
02.05.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(1.9 MB)

DXF
(605.3 KB)

GML
(609.5 KB)

SHP
(443.2 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1.9 MB)

DXF
(445.1 KB)

GML
(469.7 KB)

SHP
(445.3 KB)