Okrsky Městské policie Praha

zpět na seznam

Okrsky Městské policie Praha

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
04.03.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(2.0 MB)

DXF
(565.5 KB)

GML
(567.6 KB)

SHP
(404.4 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1.9 MB)

DXF
(417.7 KB)

GML
(440.7 KB)

SHP
(406.9 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(92.9 KB)