Absolutní výšky budov

zpět na seznam

Klasifikovaný rastr vytvořený z digitálního modelu zástavby zobrazuje absolutní nadmořské výšky budov.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
03.10.2018 02:00:00

S-JTSK

TFW
(92.0 B)

TIFF
(156.8 MB)