Veřejně prospěšné stavby - liniové prvky (územní plán)

zpět na seznam

Veřejně prospěšné stavby - liniové prvky

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
21.02.2023 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(582.8 KB)

DXF
(158.5 KB)

GML
(172.0 KB)

SHP
(124.1 KB)

WGS 84

GeoJSON
(570.3 KB)

DXF
(117.6 KB)

GML
(135.7 KB)

SHP
(124.4 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(60.0 B)