Městské části

zpět na seznam

Polygony 57 městských částí v Praze, částečně odvozené z DKM, topologicky čistá vrstva.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
10.06.2021 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(2.0 MB)

DXF
(597.2 KB)

GML
(597.0 KB)

SHP
(442.4 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1.9 MB)

DXF
(455.5 KB)

GML
(475.8 KB)

SHP
(447.0 KB)