Městské části

zpět na seznam

Polygony 57 městských částí v Praze, částečně odvozené z DKM, topologicky čistá vrstva.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (setkova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
07.11.2022 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(1.9 MB)

DXF
(592.9 KB)

GML
(590.5 KB)

SHP
(435.6 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1.9 MB)

DXF
(451.8 KB)

GML
(470.6 KB)

SHP
(440.2 KB)