Městské části

zpět na seznam

Polygony 57 městských částí v Praze, částečně odvozené z DKM, topologicky čistá vrstva.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
07.12.2021 01:00:00

S-JTSK

DXF
(597.2 KB)

SHP
(442.4 KB)

WGS 84

DXF
(455.5 KB)

SHP
(447.0 KB)