Městské části

zpět na seznam

Polygony 57 městských částí v Praze, částečně odvozené z DKM, topologicky čistá vrstva.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (setkova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
03.06.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(1.9 MB)

DXF
(595.2 KB)

GML
(594.9 KB)

SHP
(440.0 KB)

WGS 84

GeoJSON
(1.9 MB)

DXF
(454.0 KB)

GML
(473.8 KB)

SHP
(444.7 KB)