Systém městské zeleně - vegetační prvky - plocha

zpět na seznam

Vegetační prvek je základní prostorotvorná složka díla zahradní či krajinářské tvorby. Vegetační prvek je určen fyziognomií (vzhledem), prostorovým uspořádáním rostlin a způsobem pěstování.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(68.0 MB)

GML
(14.5 MB)

SHP
(10.6 MB)

WGS 84

GeoJSON
(66.9 MB)

GML
(12.0 MB)

SHP
(10.8 MB)