Základní mapa 1: 25 000 - bloky - hranice

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, hranice generalizovaných bloků

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (kynclova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
09.04.2020 02:00:00

S-JTSK

GML
(45.7 MB)

SHP
(29.1 MB)

WGS 84

GML
(38.8 MB)

SHP
(29.5 MB)