Základní mapa 1: 25 000 - bloky - hranice

zpět na seznam

referenční kartografický výstup pro měřítko 1:25000, hranice generalizovaných bloků

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (setkova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
06.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GML
(48.5 MB)

SHP
(31.6 MB)

WGS 84

GML
(40.6 MB)

SHP
(31.7 MB)