Hluková mapa - noc

zpět na seznam

Výpočtová hluková mapa povrchové dopravy. Celková akustická situace. Noční doba (22:00-06:00) Hluková pásma po 5dB ve výšce 4m. Stav v r. 2016. Pro IPR Praha zpracovala EKOLA group, spol, s.r.o. 2017.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
29.03.2022 02:00:00

S-JTSK

DXF
(55.0 MB)

GML
(48.3 MB)

SHP
(34.6 MB)

WGS 84

DXF
(49.6 MB)

GML
(44.3 MB)

SHP
(42.3 MB)