Systém městské zeleně - technické prvky - plochy

zpět na seznam

Technický prvek je základní složka díla zahradní či krajinářské tvorby. Pod tento termín se zahrnují strukturální prvky z oblasti pozemních, inženýrských, vodohospodářských staveb ale také umělecké prvky a prvky vybavenosti.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
28.04.2022 02:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(9.6 MB)

GML
(2.3 MB)

SHP
(1.7 MB)

WGS 84

GeoJSON
(9.3 MB)

GML
(1.8 MB)

SHP
(1.7 MB)