Terén a budovy - absolutní nadmořské výšky

zpět na seznam

Klasifikovaný rastrvytvořený výpočtem z digitálního modelu terénu a digitálního modelu zástavby. Každý pixel obsahuje hodnotu absolutní nadmořské výšky.

Kontaktní osoba:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (paduan@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace:
03.10.2018 02:00:00

S-JTSK

TFW
(92.0 B)

TIFF
(3.1 GB)