Opendata

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 06.05.2022 17:42:30

Kategorie

Doprava
Socioekonomická data