Opendata

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 12.07.2020 06:14:38

Kategorie

Občanská vybavenost
Socioekonomická data