Opendata

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 10.07.2020 06:13:25

Kategorie

Občanská vybavenost
Socioekonomická data