Opendata

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 05.04.2020 05:54:59

Kategorie

Občanská vybavenost
Socioekonomická data