Opendata

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 22.04.2021 06:12:19

Kategorie

Občanská vybavenost
Socioekonomická data