Opendata

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 17.06.2022 11:53:16

Kategorie

Doprava
Socioekonomická data