Opendata

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 19.01.2021 06:08:42

Kategorie

Doprava
Socioekonomická data