Opendata

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 18.09.2020 06:10:47

Kategorie

Doprava
Socioekonomická data