Opendata

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (baron@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 25.05.2020 06:08:43

Kategorie

Doprava
Socioekonomická data