Kontakt

Výdej dat

vydej@ipr.praha.eu | tel.: 236 005 088
Ing. Jana Fořtová
tel.: 236 005 088
Dagmar Otevřelová
tel.: 236 005 043
fax: 224 923 635
vydej@ipr.praha.eu

přízemí budova C - Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Poskytuje digitální mapové podklady polohopisu, výškopisu, inženýrských sítí, ortofotomapy, digitální modely terénu, zástavby a zeleně na území hlavního města Prahy. Z dat poskytuje i tiskové výstupy.

Kontaktní doba:
Po 9.00-12.00 hod.
14.00-16.00 hod.
Út 9.00-12.00 hod.
St 9.00-12.00 hod.
14.00-17.00 hod.
Čt 9.00-12.00 hod.
9.00-12.00 hod.

Příjem geodetické dokumentace

prejimka@ipr.praha.eu | tel.: 236 005 065
Zuzana Vyskočilová
tel.: 236 005 065
Pavel Veselka
tel.: 236 005 077
prejimka@ipr.praha.eu

přízemí budova C - Vyšehradská 57, 128 00 Praha

Přebírá dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce s odbory výstavby městských částí a vydává potvrzení o jejím převzetí.

Kontaktní doba:
Po 8.00-18.00 hod.
Út 8.00-18.00 hod.
St 8.00-18.00 hod.
Čt 8.00-18.00 hod.
8.00-16.00 hod.

Podatelna

podatelna@ipr.praha.eu | tel.: 236 005 618
Kontaktní informace
tel.: 236 005 618
fax: 220 514 652
podatelna@ipr.praha.eu

přízemí budova C, samostatný vchod - Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

ID datové schránky: c2zmahu

Kontaktní doba:
Po 7:30-16 hod.
Út 7:30-16 hod.
St 7:30-17 hod
Čt 7:30-16 hod.
7:30-15 hod.

Správa geoportálu

ctyroky@ipr.praha.eu | tel.: 236004642
Mgr. Jiří Čtyroký Ph.D.
tel.: 236004642
ctyroky@ipr.praha.eu

IPR Praha - Sekce prostorových informací

Kontaktní doba: