Kontakt

Výdej dat

vydej@ipr.praha.eu | tel.: 236 005 088
Ing. Jana Fořtová
tel.: 236 005 088
Dagmar Otevřelová
tel.: 236 005 043
fax: 224 923 635
vydej@ipr.praha.eu

přízemí budova C - Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Poskytuje digitální mapové podklady polohopisu, výškopisu, inženýrských sítí, ortofotomapy, digitální modely terénu, zástavby a zeleně na území hlavního města Prahy. Z dat poskytuje i tiskové výstupy.

Kontaktní doba:
Po 9 :00- 12:00
14:00 - 16:00
Út 9 :00- 12:00
St 9 :00- 12:00
14:00 - 17:00
Čt 9 :00- 12:00
9 :00- 12:00

Příjem geodetické dokumentace

prejimka@ipr.praha.eu | tel.: 236 005 065
Zuzana Vyskočilová
tel.: 236 005 065
Pavel Veselka
tel.: 236 005 077
prejimka@ipr.praha.eu

přízemí budova C - Vyšehradská 57, 128 00 Praha

Přebírá dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce s odbory výstavby městských částí a vydává potvrzení o jejím převzetí.

Kontaktní doba:
Po 8:00 - 12:00
Út 8:00 - 12:00
St 8:00 - 12:00
Čt 8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

Podatelna

podatelna@ipr.praha.eu | tel.: 236 005 618
Kontaktní informace
tel.: 236 005 618
fax: 220 514 652
podatelna@ipr.praha.eu

přízemí budova C - Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

ID datové schránky: c2zmahu

Kontaktní doba:
Po 7:30-16:00
Út 7:30-16:00
St 7:30-16:00
Čt 7:30-16:00
7:30-16:00

Správa geoportálu

IPR Praha

Sekce prostorových informací

Kontaktní doba: