Mapové aplikace

Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. Prahy Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m. Prahy

Aplikace umožňuje sledovat změny a rozvoje na území hl. m. Prahy. Vyhledejte si adresu v Praze a podívejte se, jak vypadala tato lokalita v minulosti. V aplikaci je k dispozici úplná série ortofotomap Prahy zhotovených z dostupných leteckých snímků počínaje rokem 1938.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Aplikace umožňuje sledovat změny a rozvoje na území hl. m. Prahy. Vyhledejte si adresu v Praze a podívejte se, jak vypadala tato lokalita v minulosti. V aplikaci je k dispozici úplná série ortofotomap Prahy zhotovených z dostupných leteckých snímků počínaje rokem 1938.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Platný ÚP: Územní plán je základním obecně závazným dokumentem určeným pro koordinaci rozvoje území, sloužícím zejména jako informační podklad pro zájemce o výstavbu v území. V aplikaci jsou publikovány digitální formy platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy doplněné o vrstvy mapující změny územního plánu a další související vrstvy (stavební uzávěry, archivní plány),

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Platný ÚP: Územní plán je základním obecně závazným dokumentem určeným pro koordinaci rozvoje území, sloužícím zejména jako informační podklad pro zájemce o výstavbu v území. V aplikaci jsou publikovány digitální formy platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy doplněné o vrstvy mapující změny územního plánu a další související vrstvy (stavební uzávěry, archivní plány),

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Digitální technická mapa Prahy Digitální technická mapa Prahy

Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je základní mapové dílo v měřítku 1:500 popisující území hl. m. Prahy. Sdružuje vektorová 3D data vymezující objekty fyzického stavu polohopisu a sítí technického vybavení. Účelová katastrální mapa (ÚKM) je k dispozici pro katastrální území bez platné Digitální katastrální mapy (DKM). Data jsou poskytována jako otevřená data, nebo prostřednictvím elektronického výdejního modulu - evydej.iprpraha.cz/.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je základní mapové dílo v měřítku 1:500 popisující území hl. m. Prahy. Sdružuje vektorová 3D data vymezující objekty fyzického stavu polohopisu a sítí technického vybavení. Účelová katastrální mapa (ÚKM) je k dispozici pro katastrální území bez platné Digitální katastrální mapy (DKM). Data jsou poskytována jako otevřená data, nebo prostřednictvím elektronického výdejního modulu - evydej.iprpraha.cz/.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Cenová mapa stavebních pozemků Cenová mapa stavebních pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků je grafická část vyhlášky č. 32/1998 v platném znění. Na jejím základě se zjišťují administrativní ceny stavebních pozemků na území hl.m.Prahy. Zde zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování administrativních cen stavebních pozemků je nutné postupovat dle jednotlivých ustanovení výše uvedené vyhlášky, ve znění platném k datu, ke kterému se cena zjišťuje.

Kontaktní osoba: Ing.Ivana Fousková, Ivana.Fouskova@praha.eu

Cenová mapa stavebních pozemků je grafická část vyhlášky č. 32/1998 v platném znění. Na jejím základě se zjišťují administrativní ceny stavebních pozemků na území hl.m.Prahy. Zde zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování administrativních cen stavebních pozemků je nutné postupovat dle jednotlivých ustanovení výše uvedené vyhlášky, ve znění platném k datu, ke kterému se cena zjišťuje.

Kontaktní osoba: Ing.Ivana Fousková, Ivana.Fouskova@praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Územně analytické podklady hl. m. Prahy Územně analytické podklady hl. m. Prahy

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) jsou unikátním pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy z hlediska urbanismu, dopravy, technického vybavení, využití území, kvality prostředí, ochrany přírody, ekonomiky a dalších oblastí. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvoje, Územního plánu a dalších.

Kontaktní osoba: ing. arch. Zdeňka Havlová Ph.D., havlova@ipr.praha.eu

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) jsou unikátním pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy z hlediska urbanismu, dopravy, technického vybavení, využití území, kvality prostředí, ochrany přírody, ekonomiky a dalších oblastí. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvoje, Územního plánu a dalších.

Kontaktní osoba: ing. arch. Zdeňka Havlová Ph.D., havlova@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Atlas životního prostředí Atlas životního prostředí

Atlas životního prostředí v Praze sdružuje všechny hlavní mapové informace o stavu životního prostředí v hl. m. Praze. Tématicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk, geologie a odpady. Mapy jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů Magistrátu hl. m. Prahy a spolupracujících subjektů.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Atlas životního prostředí v Praze sdružuje všechny hlavní mapové informace o stavu životního prostředí v hl. m. Praze. Tématicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk, geologie a odpady. Mapy jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů Magistrátu hl. m. Prahy a spolupracujících subjektů.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

3D model Prahy 3D model Prahy

Prohlédněte si Prahu ze všech úhlů! Aplikace zobrazuje hlavní město ve 3D. Pražské budovy si navíc můžete obarvit podle různých hledisek ? počtu podlaží, využití území, kategorií vlastnictví nebo správy veřejnými subjekty. Najdete zde možnost prohlédnout si Prahu ze známých vyhlídkových míst a aplikace umožňuje i základní navigaci virtuální scénou

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Prohlédněte si Prahu ze všech úhlů! Aplikace zobrazuje hlavní město ve 3D. Pražské budovy si navíc můžete obarvit podle různých hledisek ? počtu podlaží, využití území, kategorií vlastnictví nebo správy veřejnými subjekty. Najdete zde možnost prohlédnout si Prahu ze známých vyhlídkových míst a aplikace umožňuje i základní navigaci virtuální scénou

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Majetkoprávní vztahy HMP Majetkoprávní vztahy HMP

Mapa majetkoprávních vztahů přehledně klasifikuje vlastnictví a správu pozemků dle dat ČUZK. Barevná legenda mapy rozlišuje vlastníky, či správce dle právní povahy subjektu na veřejné subjekty, fyzické osoby a ostatní právnické osoby. Jednotlivé hlavní kategorie jsou dále členěny podrobněji. Dále se zaměřuje čistě na pozemky a stavby ve vlastnictví hl. m. Prahy. Data zobrazovaná v aplikaci jsou získávána a pravidelně aktualizována z více zdrojů, především ČÚZK a odbory Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP).

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Mapa majetkoprávních vztahů přehledně klasifikuje vlastnictví a správu pozemků dle dat ČUZK. Barevná legenda mapy rozlišuje vlastníky, či správce dle právní povahy subjektu na veřejné subjekty, fyzické osoby a ostatní právnické osoby. Jednotlivé hlavní kategorie jsou dále členěny podrobněji. Dále se zaměřuje čistě na pozemky a stavby ve vlastnictví hl. m. Prahy. Data zobrazovaná v aplikaci jsou získávána a pravidelně aktualizována z více zdrojů, především ČÚZK a odbory Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP).

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Archiv map územních plánů hl. m. Prahy Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

Přehledné zobrazení základních výkresů všech územních plánů a jejich návrhů, které byly zpracovány pro území hl. m. Prahy v poválečném období. K dispozici jsou plány z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994 a 1999.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přehledné zobrazení základních výkresů všech územních plánů a jejich návrhů, které byly zpracovány pro území hl. m. Prahy v poválečném období. K dispozici jsou plány z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994 a 1999.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Dvě Prahy Dvě Prahy

Praha tehdy a nyní? Proč ne! Porovnejte si Prahu v roce 1955 a v současnosti. Přehledně, názorně a jednoduše. Nově přidané historické plány města nabízí pohled na Prahu z poloviny 19. století.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Praha tehdy a nyní? Proč ne! Porovnejte si Prahu v roce 1955 a v současnosti. Přehledně, názorně a jednoduše. Nově přidané historické plány města nabízí pohled na Prahu z poloviny 19. století.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Návrh metropolitního plánu Návrh metropolitního plánu

Prezentace návrhu budoucího územního plánu hlavního města Prahy - Metropolitního plánu (MP). Jednotlivé výkresy lze vzájemně překrývat a zobrazovat nad celou řadou podkladových map. Aplikace je dále provázána s tzv. krycími listy lokalit MP, lze v ní prohlížet i text závazné části MP.

Kontaktní osoba: Bc. Samuel Blanár, blanar@ipr.praha.eu

Prezentace návrhu budoucího územního plánu hlavního města Prahy - Metropolitního plánu (MP). Jednotlivé výkresy lze vzájemně překrývat a zobrazovat nad celou řadou podkladových map. Aplikace je dále provázána s tzv. krycími listy lokalit MP, lze v ní prohlížet i text závazné části MP.

Kontaktní osoba: Bc. Samuel Blanár, blanar@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Mapa památkové péče Mapa památkové péče

Interaktivní mapa vytvořená pro odbor památkové péče MHMP sleduje oblasti zájmu památkové péče - zobrazuje kulturní památky, území pod plošnou památkovou ochranou a územní působnost referentů OPP MHMP. Aplikace umožňuje zadáním katastrálního území a parcely nebo adresy vyhledat objekty a zjistit, v jakém památkově chráněném území se objekt nachází, základní informace o objektu a stupeň jeho ochrany.

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Žižková, Radka.Zizkova@praha.eu

Interaktivní mapa vytvořená pro odbor památkové péče MHMP sleduje oblasti zájmu památkové péče - zobrazuje kulturní památky, území pod plošnou památkovou ochranou a územní působnost referentů OPP MHMP. Aplikace umožňuje zadáním katastrálního území a parcely nebo adresy vyhledat objekty a zjistit, v jakém památkově chráněném území se objekt nachází, základní informace o objektu a stupeň jeho ochrany.

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Žižková, Radka.Zizkova@praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Záplavová území Záplavová území

Informace o záplavových oblastech na území hl. m. Prahy a protipovodňové ochraně.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Informace o záplavových oblastech na území hl. m. Prahy a protipovodňové ochraně.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Vegetační index a povrchová teplota Vegetační index a povrchová teplota

Porovnání území z hlediska kvality vegetace (NDVI) a povrchové teploty. Aplikace prezentuje rovněž výstup z analýzy zranitelnosti území.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Porovnání území z hlediska kvality vegetace (NDVI) a povrchové teploty. Aplikace prezentuje rovněž výstup z analýzy zranitelnosti území.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Evidence územních rozhodnutí Evidence územních rozhodnutí

Evidence stavebních záměrů a k nim přiřazených dokumentů územního řízení. Aplikace umožňuje prohlížení informativních zákresů stavebních záměrů, rozdělených do tematických kategorií, včetně informací o dokumentech vydaných v rámci procesu územního řízení, v nichž je Hl. m. Praha účastníkem řízení. Podrobné informace o zobrazených datech a jejich aktualizaci jsou součástí aplikace.

Kontaktní osoba:

Evidence stavebních záměrů a k nim přiřazených dokumentů územního řízení. Aplikace umožňuje prohlížení informativních zákresů stavebních záměrů, rozdělených do tematických kategorií, včetně informací o dokumentech vydaných v rámci procesu územního řízení, v nichž je Hl. m. Praha účastníkem řízení. Podrobné informace o zobrazených datech a jejich aktualizaci jsou součástí aplikace.

Kontaktní osoba:

Přejít na aplikaci Zavřít

Lidar data Prahy Lidar data Prahy

Ukázka lidarových dat pořízených mobilním mapováním, kdy bylo z jedoucího auta nasnímáno bezprostřední okolí. Výstupem lidarového snímkování jsou mračna bodů, míst, kde došlo k odrazu laserového paprsku o překážku. Pro každý bod je zaznamenána jeho přesná pozice v prostoru (geometrické souřadnice X,Y,Z) a hodnota intenzity odrazu. Aplikace byla vytvořena pro potřeby demonstrace lidarových dat na probíhající výstavě "Refik Anadol: Prague dreams, 13.10. - 6.11." v Centru architektury a městského plánování. Je optimalizovaná pro monitory s 4K rozlišením.

Kontaktní osoba: Samuel Blanár, blanar@ipr.praha.eu, Mgr. Ondřej Míček, micek@ipr.praha.eu

Ukázka lidarových dat pořízených mobilním mapováním, kdy bylo z jedoucího auta nasnímáno bezprostřední okolí. Výstupem lidarového snímkování jsou mračna bodů, míst, kde došlo k odrazu laserového paprsku o překážku. Pro každý bod je zaznamenána jeho přesná pozice v prostoru (geometrické souřadnice X,Y,Z) a hodnota intenzity odrazu. Aplikace byla vytvořena pro potřeby demonstrace lidarových dat na probíhající výstavě "Refik Anadol: Prague dreams, 13.10. - 6.11." v Centru architektury a městského plánování. Je optimalizovaná pro monitory s 4K rozlišením.

Kontaktní osoba: Samuel Blanár, blanar@ipr.praha.eu, Mgr. Ondřej Míček, micek@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Katalog městských částí Katalog městských částí

Katalog městských částí (KMEČ) zobrazuje data metrik z datové základny IPR - Databáze indikátorů a metrik, na jednotky jednotlivých městských částí na území hl. m. Prahy. Jsou zpracovány katalogy statistických údajů, kde lze mezi sebou porovnávat územní jednotky či metriky. Údaje jsou zobrazitelné pro metriky nebo jako souhrn údajů formou dashboardového zobrazení pro jednotlivé MČ. Katalogové listy je možné stáhnout ve formátu PDF. Struktura aplikace tematicky navazuje na strukturu knih ÚAP.

Kontaktní osoba: Bc. Samuel Blanár, blanar@ipr.praha.eu

Katalog městských částí (KMEČ) zobrazuje data metrik z datové základny IPR - Databáze indikátorů a metrik, na jednotky jednotlivých městských částí na území hl. m. Prahy. Jsou zpracovány katalogy statistických údajů, kde lze mezi sebou porovnávat územní jednotky či metriky. Údaje jsou zobrazitelné pro metriky nebo jako souhrn údajů formou dashboardového zobrazení pro jednotlivé MČ. Katalogové listy je možné stáhnout ve formátu PDF. Struktura aplikace tematicky navazuje na strukturu knih ÚAP.

Kontaktní osoba: Bc. Samuel Blanár, blanar@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Atlas ÚAP Atlas ÚAP

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) jsou unikátním pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy v členění na jednotlivé tematické oblasti: Metropole a region, Krajina, Město, Využití území, Potenciál, Krajinná infrastruktura, Dopravní infrastruktura, Technická infrastruktura, Veřejný zájem a limity, Implementace. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvoje, Územního plánu a dalších. Atlas územně analytických dokumentů (Atlas ÚAP) zobrazuje podrobné a průběžně aktualizované informace o stavu území, získané z průzkumů a od poskytovatelů, včetně grafické části ÚAP ? výkresů, které ukazují hodnoty a limity území, záměry na provedení změn a problémy k řešení. Úplná informace o dokumentu je k dispozici na stránkách Portálu územně analytických dokumentů.

Kontaktní osoba: ing. arch. Zdeňka Havlová Ph.D., havlova@ipr.praha.eu

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) jsou unikátním pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy v členění na jednotlivé tematické oblasti: Metropole a region, Krajina, Město, Využití území, Potenciál, Krajinná infrastruktura, Dopravní infrastruktura, Technická infrastruktura, Veřejný zájem a limity, Implementace. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvoje, Územního plánu a dalších. Atlas územně analytických dokumentů (Atlas ÚAP) zobrazuje podrobné a průběžně aktualizované informace o stavu území, získané z průzkumů a od poskytovatelů, včetně grafické části ÚAP ? výkresů, které ukazují hodnoty a limity území, záměry na provedení změn a problémy k řešení. Úplná informace o dokumentu je k dispozici na stránkách Portálu územně analytických dokumentů.

Kontaktní osoba: ing. arch. Zdeňka Havlová Ph.D., havlova@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Dynamika obyvatelstva Dynamika obyvatelstva

Kde lidé bydlí? Kde pracují? Která místa jsou nejvíce navštěvovaná? Odkud kam lidé dojíždí? Tyto a mnohé další otázky lze zodpovědět za pomoci dat získaných z pohybu mobilních telefonů. Aplikace má 3 části: 1) Základní údaje - celkové počty rezidentů, pracujících, návštěvníků a tranzitujících v základních sídelních jednotkách (ZSJ) 2) Časové řezy - počty osob v různých časech v průběhu dne 3) Dojížďkové vztahy - počty vyjíždějících/dojíždějících mezi dvojicemi ZSJ Data pochází z období konec října – pol. listopadu 2015.

Kontaktní osoba: Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Kde lidé bydlí? Kde pracují? Která místa jsou nejvíce navštěvovaná? Odkud kam lidé dojíždí? Tyto a mnohé další otázky lze zodpovědět za pomoci dat získaných z pohybu mobilních telefonů. Aplikace má 3 části: 1) Základní údaje - celkové počty rezidentů, pracujících, návštěvníků a tranzitujících v základních sídelních jednotkách (ZSJ) 2) Časové řezy - počty osob v různých časech v průběhu dne 3) Dojížďkové vztahy - počty vyjíždějících/dojíždějících mezi dvojicemi ZSJ Data pochází z období konec října – pol. listopadu 2015.

Kontaktní osoba: Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Nálety na Prahu 1944?1945 Nálety na Prahu 1944?1945

Na samém sklonku druhé světové války nebyla ani Praha ušetřena rozsáhlejších škod a obětí na životech. Stala se cílem tří leteckých bombardování, nejprve 15. 11. 1944, poté 14. 2. 1945 a nakonec 25. 3. 1945. Nálety na Prahu si vyžádaly více než 1200 mrtvých a poškozeny byly zejména čtvrti Nové Město, Holešovice, Smíchov, Vršovice, Vinohrady, Žižkov, Libeň, Kbely, Letňany a Čakovice. V roce 2015 dostal IPR Praha nabídku na využití unikátních leteckých snímků pořízených spojeneckými průzkumnými letouny těsně před koncem 2. světové války v dubnu a květnu 1945. Snímky jsou ve vlastnictví německé společnosti Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, jejímž výhradním partnerem pro Českou republiku je společnost PRIMIS spol. s r. o. Snímky byly fotografovány pro vyhodnocení úspěšnosti bombardovacích misí leteckých sil RAF a US AAF a vynikají mimořádnou obrazovou kvalitou a zobrazitelným detailem. V současnosti se snímky využívají zejména v Německu jako nepostradatelný zdroj informací při odhalování rizik nevybuchlé munice při přípravě stavebních projektů. V případě Prahy se díky mimořádně šťastné shodě okolností podařilo soustředit dostatek obrazového materiálu, aby bylo možno zpracovat ucelenou ortofoto celého stávajícího správního území. Pro toto zpracování byly využity snímky z 10 průzkumných misí, uskutečněných po náletech na konci dubna a v prvních dnech května 1945. Měřítka snímků se pohybovala v rozmezí od 1 : 7 000 do 1 : 50 000. Výsledné ortofoto je zcela unikátním dílem, protože umožňuje ve velkém detailu studovat podobu Prahy na konci německé okupace. Vedle stavební struktury, podoby budov, náměstí a dalších veřejných prostranství umožňují snímky zřetelně identifikovat přímé válečné projevy - následky bombardování (Emauzy, Vysočany, Libeň, aj.), protiletecká a jiná obranná zařízení (stanoviště protiletecké ochrany, zákopy), vodní požární nádrže, a řadu dalších prvků. Pro lepší přiblížení uživatelům byla aplikace pro prohlížení snímků doplněna o komentáře k jednotlivým zachyceným objektům a dobovými fotografiemi z archivu IPR Praha. Obsah doprovodných informací bude postupně doplňován.

Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Monzer

Na samém sklonku druhé světové války nebyla ani Praha ušetřena rozsáhlejších škod a obětí na životech. Stala se cílem tří leteckých bombardování, nejprve 15. 11. 1944, poté 14. 2. 1945 a nakonec 25. 3. 1945. Nálety na Prahu si vyžádaly více než 1200 mrtvých a poškozeny byly zejména čtvrti Nové Město, Holešovice, Smíchov, Vršovice, Vinohrady, Žižkov, Libeň, Kbely, Letňany a Čakovice. V roce 2015 dostal IPR Praha nabídku na využití unikátních leteckých snímků pořízených spojeneckými průzkumnými letouny těsně před koncem 2. světové války v dubnu a květnu 1945. Snímky jsou ve vlastnictví německé společnosti Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, jejímž výhradním partnerem pro Českou republiku je společnost PRIMIS spol. s r. o. Snímky byly fotografovány pro vyhodnocení úspěšnosti bombardovacích misí leteckých sil RAF a US AAF a vynikají mimořádnou obrazovou kvalitou a zobrazitelným detailem. V současnosti se snímky využívají zejména v Německu jako nepostradatelný zdroj informací při odhalování rizik nevybuchlé munice při přípravě stavebních projektů. V případě Prahy se díky mimořádně šťastné shodě okolností podařilo soustředit dostatek obrazového materiálu, aby bylo možno zpracovat ucelenou ortofoto celého stávajícího správního území. Pro toto zpracování byly využity snímky z 10 průzkumných misí, uskutečněných po náletech na konci dubna a v prvních dnech května 1945. Měřítka snímků se pohybovala v rozmezí od 1 : 7 000 do 1 : 50 000. Výsledné ortofoto je zcela unikátním dílem, protože umožňuje ve velkém detailu studovat podobu Prahy na konci německé okupace. Vedle stavební struktury, podoby budov, náměstí a dalších veřejných prostranství umožňují snímky zřetelně identifikovat přímé válečné projevy - následky bombardování (Emauzy, Vysočany, Libeň, aj.), protiletecká a jiná obranná zařízení (stanoviště protiletecké ochrany, zákopy), vodní požární nádrže, a řadu dalších prvků. Pro lepší přiblížení uživatelům byla aplikace pro prohlížení snímků doplněna o komentáře k jednotlivým zachyceným objektům a dobovými fotografiemi z archivu IPR Praha. Obsah doprovodných informací bude postupně doplňován.

Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Monzer

Přejít na aplikaci Zavřít

Systém celoměstských cyklotras (návrh) Systém celoměstských cyklotras (návrh)

Systém celoměstských cyklotras hl. m. Prahy je základním a nepominutelným podkladem při plánování veškerých opatření na komunikacích v Praze. Tato opatření musí být připravována tak, aby vedla k realizaci cyklistických propojení v terénu v takové kvalitě, která odpovídá jejich významu pro cyklistickou dopravu v Praze. Tento systém je stanoven hlavním městem Prahou a nemusí zahrnovat všechny významné lokální vazby – ty je možné nalézt např. v generelech městských částí.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Systém celoměstských cyklotras hl. m. Prahy je základním a nepominutelným podkladem při plánování veškerých opatření na komunikacích v Praze. Tato opatření musí být připravována tak, aby vedla k realizaci cyklistických propojení v terénu v takové kvalitě, která odpovídá jejich významu pro cyklistickou dopravu v Praze. Tento systém je stanoven hlavním městem Prahou a nemusí zahrnovat všechny významné lokální vazby – ty je možné nalézt např. v generelech městských částí.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

PIETNÍ MÍSTA k Pražskému povstání 1945 PIETNÍ MÍSTA k Pražskému povstání 1945

Interaktivní mapa připomíná pietní místa spojená s Pražským povstáním v květnu roku 1945. Hlavní město si v příštích dnech opět připomene začátek povstání, jehož cílem bylo osvobodit Prahu z nacistického područí. K této příležitosti byla vytvořena interaktivní mapa, ve které mají občané příležitost navštívit pomníčky a další pietní místa Pražského povstání i online. Lze v ní uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu a zapálit i virtuální svíčku.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Interaktivní mapa připomíná pietní místa spojená s Pražským povstáním v květnu roku 1945. Hlavní město si v příštích dnech opět připomene začátek povstání, jehož cílem bylo osvobodit Prahu z nacistického područí. K této příležitosti byla vytvořena interaktivní mapa, ve které mají občané příležitost navštívit pomníčky a další pietní místa Pražského povstání i online. Lze v ní uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu a zapálit i virtuální svíčku.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939) Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920-1939)

Státní regulační komise pro Prahu a okolí se v období první republiky zabývala přípravou regulačního a zastavovacího plánu Velké Prahy, která vznikla spojením dosud samostatných městských částí. Hlavní město Československa se zároveň mělo stát reprezentativním a administrativním centrem nově vzniklého státu. Regulační plány té doby byly podkladem pro výstavbu nových čtvrtí jako Dejvice, Pankrác, Zahradní Město a mnohé jiné. Aplikace zpřístupňuje schválené regulační plány včetně možnosti nahlížení na jejich detailní archivní elektronické kopie.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Státní regulační komise pro Prahu a okolí se v období první republiky zabývala přípravou regulačního a zastavovacího plánu Velké Prahy, která vznikla spojením dosud samostatných městských částí. Hlavní město Československa se zároveň mělo stát reprezentativním a administrativním centrem nově vzniklého státu. Regulační plány té doby byly podkladem pro výstavbu nových čtvrtí jako Dejvice, Pankrác, Zahradní Město a mnohé jiné. Aplikace zpřístupňuje schválené regulační plány včetně možnosti nahlížení na jejich detailní archivní elektronické kopie.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Historické centrum Prahy Historické centrum Prahy

Historické centrum Prahy je informační aplikace pro území Pražské památkové rezervace, které je od roku 1992 statkem světového dědictví UNESCO č. 616. Aplikace zpřístupňuje výběr z informací a dat územně analytických podkladů hl. m. Prahy, archivních map a vedut, průzkumů a rozborů, který je průběžně doplňován a rozšiřován. Je příspěvkem k hlubšímu porozumění kvalitám jedinečné městské krajiny a struktury centra hlavního města.

Kontaktní osoba: Ing. arch. Vít Rýpar, rypar@ipr.praha.eu (datový obsah), Mgr. Andrej Baroš, baros@ipr.praha.eu (funkčnost aplikace)

Historické centrum Prahy je informační aplikace pro území Pražské památkové rezervace, které je od roku 1992 statkem světového dědictví UNESCO č. 616. Aplikace zpřístupňuje výběr z informací a dat územně analytických podkladů hl. m. Prahy, archivních map a vedut, průzkumů a rozborů, který je průběžně doplňován a rozšiřován. Je příspěvkem k hlubšímu porozumění kvalitám jedinečné městské krajiny a struktury centra hlavního města.

Kontaktní osoba: Ing. arch. Vít Rýpar, rypar@ipr.praha.eu (datový obsah), Mgr. Andrej Baroš, baros@ipr.praha.eu (funkčnost aplikace)

Přejít na aplikaci Zavřít

Katalog indikátorů a metrik Katalog indikátorů a metrik

Katalog indikátorů a metrik (KIM) prezentuje set sledovaných statistických údajů, tzv. metrik, včetně jejich časových datových řad. Metriky jsou na úrovni celé Prahy, případně s celopražským významem. Na metriky jsou navázány indikátory ze strategických a analytických dokumentů, tedy ukazatele, které měří naplňování cílů obsažených v těchto dokumentech. První skupinou jsou indikátory Rozboru udržitelného rozvoje území Územně analytických podkladů.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Katalog indikátorů a metrik (KIM) prezentuje set sledovaných statistických údajů, tzv. metrik, včetně jejich časových datových řad. Metriky jsou na úrovni celé Prahy, případně s celopražským významem. Na metriky jsou navázány indikátory ze strategických a analytických dokumentů, tedy ukazatele, které měří naplňování cílů obsažených v těchto dokumentech. První skupinou jsou indikátory Rozboru udržitelného rozvoje území Územně analytických podkladů.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Kudy k volbám - navigace do volebních místností Kudy k volbám - navigace do volebních místností

Aplikace prezentuje volební místnosti a volební okrskyi v Praze, vyhledává pro zadanou adresu odpovídající volební okrsek a volební místnost s možností zobrazit také trasu do volební místnosti pěšky, na kole nebo autem.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Aplikace prezentuje volební místnosti a volební okrskyi v Praze, vyhledává pro zadanou adresu odpovídající volební okrsek a volební místnost s možností zobrazit také trasu do volební místnosti pěšky, na kole nebo autem.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pochmann, pochmann@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Mapa přístupnosti pro osoby s pohybovým postižením. Mapa přístupnosti pro osoby s pohybovým postižením.

Digitální mapa přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s pohybovým postižením je unikátní mapové dílo, které vzniklo spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Pražské organizace vozíčkářů. Mapa tzv. semaforovým způsobem (zelená, oranžová, červená) kategorizuje jednotlivé objekty na přístupné, částěčně přístupné a nepřístupné. Mapa je průběžně aktualizována a rozšířována o další objekty. Mapování probíhá na základě schválené metodiky Pražské organizace vozíčkářů a do mapování jsou zapojeny i městské části. Pro vybrané objekty jsou k dispozici doporučené přístupové trasy od bezbarierové zastávky MHD.

Kontaktní osoba: Bohdan Baron, baron@ipr.praha.eu

Digitální mapa přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s pohybovým postižením je unikátní mapové dílo, které vzniklo spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Pražské organizace vozíčkářů. Mapa tzv. semaforovým způsobem (zelená, oranžová, červená) kategorizuje jednotlivé objekty na přístupné, částěčně přístupné a nepřístupné. Mapa je průběžně aktualizována a rozšířována o další objekty. Mapování probíhá na základě schválené metodiky Pražské organizace vozíčkářů a do mapování jsou zapojeny i městské části. Pro vybrané objekty jsou k dispozici doporučené přístupové trasy od bezbarierové zastávky MHD.

Kontaktní osoba: Bohdan Baron, baron@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít

Vyhlídkové body Vyhlídkové body

Aplikace vyhlídkových bodů slouží ke sledování a ověřování stavebních změn v pohledech, které jsou definovány územně analytickými podklady hl. m. Prahy. Mezi nimi mají zvláštní postavení pohledy stanovené Metropolitním plánem, složené ze tří typů: Základní panoramata, Pohledy na město a Veduty k ochraně, které slouží k posuzování záměrů.

Kontaktní osoba: Mgr. Andrej Baroš, baros@ipr.praha.eu

Aplikace vyhlídkových bodů slouží ke sledování a ověřování stavebních změn v pohledech, které jsou definovány územně analytickými podklady hl. m. Prahy. Mezi nimi mají zvláštní postavení pohledy stanovené Metropolitním plánem, složené ze tří typů: Základní panoramata, Pohledy na město a Veduty k ochraně, které slouží k posuzování záměrů.

Kontaktní osoba: Mgr. Andrej Baroš, baros@ipr.praha.eu

Přejít na aplikaci Zavřít