Městská část Klánovice

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Klánovice: Ortofotomapa 1 : 5 000
Klánovice: Ortofotomapa 1 : 10 000

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Klánovice: Mapa volebních okrsků

Základní mapa

Klánovice: Základní mapa 1 : 5 000
Klánovice: Základní mapa 1 : 10 000