Městská část Koloděje

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Koloděje: Ortofotomapa 1 : 5 000
Koloděje: Ortofotomapa 1 : 10 000

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Koloděje: Mapa volebních okrsků

Základní mapa

Koloděje: Základní mapa 1 : 5 000
Koloděje: Základní mapa 1 : 10 000