Městská část Královice

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Královice: Ortofotomapa 1 : 5 000
Královice: Ortofotomapa 1 : 10 000

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Královice: Mapa volebních okrsků

Základní mapa

Královice: Základní mapa 1 : 5 000
Královice: Základní mapa 1 : 10 000