Městská část Kunratice

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Kunratice: Ortofotomapa 1 : 5 000
Kunratice: Ortofotomapa 1 : 10 000

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Kunratice: Mapa volebních okrsků

Základní mapa

Kunratice: Základní mapa 1 : 5 000
Kunratice: Základní mapa 1 : 10 000