Městská část Petrovice

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Petrovice: Ortofotomapa 1 : 5 000
Petrovice: Ortofotomapa 1 : 10 000

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Petrovice: Mapa volebních okrsků

Základní mapa

Petrovice: Základní mapa 1 : 5 000
Petrovice: Základní mapa 1 : 10 000