Městská část Praha 16

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Praha 16: Ortofotomapa 1 : 5 000 část A
Praha 16: Ortofotomapa 1 : 5 000 část B
Praha 16: Ortofotomapa 1 : 10 000

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Praha 16: Mapa volebních okrsků

Základní mapa

Praha 16: Základní mapa 1 : 5 000 část A
Praha 16: Základní mapa 1 : 5 000 část B
Praha 16: Základní mapa 1 : 10 000