Městská část Praha 3

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Praha 3: Ortofotomapa 1 : 5 000
Praha 3: Ortofotomapa 1 : 10 000

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Praha 3: Mapa volebních okrsků

Základní mapa

Praha 3: Základní mapa 1 : 5 000
Praha 3: Základní mapa 1 : 10 000