Městská část Praha 6

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Praha 6: Ortofotomapa 1 : 5 000 část A
Praha 6: Ortofotomapa 1 : 5 000 část B
Praha 6: Ortofotomapa 1 : 5 000 část C
Praha 6: Ortofotomapa 1 : 5 000 část D
Praha 6: Ortofotomapa 1 : 5 000 část E
Praha 6: Ortofotomapa 1 : 5 000 část F
Praha 6: Ortofotomapa 1 : 10 000 část A
Praha 6: Ortofotomapa 1 : 10 000 část B

Volby do Zastupitelstva MČ a Zastupitelstva hl. m. Prahy 5. a 6.10. 2018

Praha 6: Mapa volebních okrsků

Základní mapa

Praha 6: Základní mapa 1 : 5 000 část A
Praha 6: Základní mapa 1 : 5 000 část B
Praha 6: Základní mapa 1 : 5 000 část C
Praha 6: Základní mapa 1 : 5 000 část D
Praha 6: Základní mapa 1 : 5 000 část E
Praha 6: Základní mapa 1 : 5 000 část F
Praha 6: Základní mapa 1 : 10 000 část A
Praha 6: Základní mapa 1 : 10 000 část B