Pravidla poskytování dat

03. 03. 2020

Od 1. 4. 2015 jsou data poskytována dle pravidel schválených Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2587 ze dne 30. 9. 2014.

OBECNÁ USTANOVENÍ:


Data a výstupy z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy,
jejichž správou je pověřen IPR Praha, jsou poskytovány ve třech režimech.

  • Základní
  • Standardní
    • poskytování prostřednictvím elektronických služeb dálkového přístupu (evydej. iprpraha.cz) s přidanou hodnotou zajišťující konverzi do cílového datového formátu, výběr datové oblasti (omezeno plochou 125 ha), případně další služby zákaznické úpravy dat. Data a výstupy jsou poskytovány bezplatně s podmínkou registrace do aplikace.
    • poskytování za asistence dodavatele při výběru dat a výstupů, výběru datovéoblasti a služeb spojených s přípravou a poskytováním dat a výstupů, jejichž zpracování nepřesáhne 0,5 hodiny. Data a výstupy jsou poskytovány za manipulační poplatky
  • Nadstandardní
    • jakékoli asistované služby výdeje spojené s přípravou a poskytováním dat a výstupů. Pokud doba jejich zpracování přesáhne 0,5 hodiny, je účtována cena za přípravu dat.

Manipulační poplatky za asistenci při výdeji dat jsou uvedeny v platném ceníku.

Poskytování dat a výstupů odborům Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem, příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, příspěvkovým organizacím zřízeným městskými částmi

Dle Článku III. „Pravidel“ poskytuje IPR Praha odborům Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem, příspěvkovým organizacím  zřízeným hlavním městem Prahou a příspěvkovým organizacím zřízeným městskými částmi poskytuje IPR Praha data a výstupy standardním způsobem bezplatně na základě písemné žádosti podepsané žadatelem nebo osobou jím písemně pověřenou. Zmocní – li žadatel k převzetí dat a výstupů třetí osobu, doloží její oprávnění příslušným zmocněním.

Poskytování dat a výstupů státním orgánům

Dle Článku IV. „Pravidel“ poskytuje IPR Praha státním orgánům data a výstupy ve standardním režimu bezplatně na základě písemné žádosti podepsané žadatelem nebo osobou jím písemně pověřenou. Zmocní – li žadatel k převzetí dat a výstupů třetí osobu, doloží její oprávnění příslušným zmocněním.

Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu o spolupráci

Odběratelům (i zahraničním), kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu o spolupráci při vzájemném poskytování dat a datových výstupů, poskytuje dodavatel data a výstupy v individuálním režimu podle této smlouvy; data a výstupy mimo rámec této smlouvy jsou poskytovány za manipulační poplatky a ceny stanovené ceníkem.

Poskytování dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím a studentům

Studentům vzdělávacích institucí (i zahraničních) poskytuje IPR Praha data a výstupy bezplatně na základě písemné žádosti. Veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím pro účely vědy a výzkumu poskytuje IPR Praha  data a výstupy  bezplatně na základě písemné žádosti. Studentům a veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím poskytuje IPR Praha data a výstupy bezplatně dle Článku VI. Pravidel a to ve standardním režimu dle čl. I odst. 4 písm. b) Pravidel.

Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří s dodavatelem nemají uzavřenou smlouvu o spolupráci

Odběratelé, kteří nemají s IPR Praha uzavřenou smlouvu o spolupráci platí za data a výstupy manipulační poplatky stanovené ceníkem.

Licenční podmínky

Spolu s daty a výstupy odběratel obdrží "Předávací protokol", ve kterém  souhlasí s licenčními podmínkami poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy.
Při porušení "Licenčních podmínek" bude odběratel postihován podle zákona.

Všechny související dokumenty a žádosti jsou ke stažení ZDE.

Kontakty na výdejní pracoviště