Příjem geodetické dokumentace

09. 03. 2020

Dokumentace dokládající dokončení staveb, zejména geodetické části dokumentací skutečného provedení staveb (DSPS) a geometrické plány jsou stěžejním podkladem pro aktualizaci Digitální technické mapy Prahy (DTMP). IPR Praha jako výkonný správce DTMP přebírá tyto dokumentace od vlastníků staveb a vydává potvrzení o jejich převzetí pro stavební úřady městských částí a Magistrát hl. m. Prahy.

Náležitosti předávané geodetické dokumentace skutečného provedení stavby

 

V současné době je v přípravě Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy hlavního města Prahy, po jejímž schválení budou vlastníci stavby povinni předávat soubory dokumentace v digitální podobě v předepsaném datovém modelu, který bude popsán v provozní dokumentaci.

Kontakt na pracoviště