Vyhledávací služby

03. 03. 2020

Vyhledávací služby slouží k přístupu k popisným informacím (metadatům) o datových sadách a o prohlížecích službách dostupných v infrastruktuře IPR Praha a hl. m. Praha. Jedná se o webovou službu komunikující na rozhraní ve formátu CSW dle specifikací stanovených směrnicí INSPIRE.

Vyhledávací služby IPR Praha jsou postaveny nad technologií Geoportal Server. Pro veřejnost jsou v provozu dvě CSW služby, na kterých jsou informace ze dvou metadatových kolekcí:

Kontaktní osoba: Ing. Filip Drda, drda@ipr.praha.eu