Pěší trasy

back to list

pěší trasy včetně mimoúrovňových a pasáží

Contact:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update:
06.09.2022 02:00:00

S-JTSK

DXF
(7.2 MB)

GML
(11.7 MB)

SHP
(8.1 MB)

WGS 84

DXF
(5.4 MB)

GML
(10.2 MB)

SHP
(8.2 MB)