Veřejně prospěšné stavby - plošné prvky (územní plán)

back to list

Veřejně prospěšné stavby - plošné prvky (územní plán)

Contact:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)
Last update:
30.12.2019 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(3.1 MB)

DXF
(869.7 KB)

GML
(922.3 KB)

SHP
(666.8 KB)

WGS 84

GeoJSON
(3.0 MB)

DXF
(642.4 KB)

GML
(723.1 KB)

SHP
(679.7 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(60.0 B)