Plán využití ploch - podměrečné funkční plochy (plovoucí) - body (územní plán)

back to list

Plán využití ploch (územní plán) - plovoucí značka v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje požadavek umístit či respektovat funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy.

Contact:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (irova@ipr.praha.eu)
Last update:
01.12.2022 01:00:00

S-JTSK

GeoJSON
(52.4 KB)

DXF
(15.7 KB)

GML
(13.3 KB)

SHP
(7.7 KB)

WGS 84

GeoJSON
(51.9 KB)

DXF
(14.1 KB)

GML
(12.2 KB)

SHP
(7.5 KB)

Doplňující tabulky

CSV
(1.4 KB)